Love og vedtægter

Endelig dagsorden 2019

Download endelig dagsorden

Generalforsamling i Brønderslev Markedsforening

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Brønderslev Markedsforening

Torsdag den 21. november 2019, kl. 19.30

i Brønderslev Badmintons Klubs lokaler, Nordens Allè 62, 9700 Brønderslev

DAGSORDEN

1. Valg af dirigent

2. Godkendelse af optagelse af nye foreninger

3. Markedsudvalgets beretning for det forløbne år.

4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse samt budget for det kommende år.

5. Behandling af indkomne forslag

6. Godkendelse af fordeling af det evt. overskud

7. Fastsættelse af kontingent

8. Valg af formand(ulige år)

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant

10. Valg af revisor og en suppleant

11. Eventuelt.

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være Markedsudvalget, Fynsgade 4, 9700 Brønderslev, i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen.

 

Download og læs vedtægterne for Brønderslev Marked her.