Information


Brønderslev Marked 2024 Fredag den 30. August til Mandag den 2. September

Generalforsamling i Brønderslev Markedsforening

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Brønderslev Markedsforening
Onsdag den 22. november 2023, kl. 19.30 i Brønderslev Badmintons Klubs lokaler
Nordens Allè 62, 9700 Brønderslev


DAGSORDEN

1. Valg af dirigent

2. Godkendelse af optagelse af nye foreninger

3. Markedsudvalgets beretning for det forløbne år.

4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse samt budget for det kommende år.

5. Behandling af indkomne forslag

6. Godkendelse af fordeling af det evt. overskud

7. Fastsættelse af kontingent

8. Valg af formand (ulige år)

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant

10. Valg af revisor og en revisorsuppleant

11. Eventuelt.

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være Markedsudvalget, i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen, dvs. onsdag d. 1. november 2023.Med venlig hilsen

Markedsudvalget.Find os på Facebook
Facebook Pagelike Widget